HÌNH ẢNH THỰC TẾ VĂN PHÒNG

Hình ảnh tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ và hình ảnh thực tế không gian văn phòng tại LC Office.